(Dari Majalah Pengasuh yang mana Tok Kenali antara pengasasnya –
asalnya tulisan jawi)
oleh: Hasan Ahmad

MUQADDIMAH
Sudah menjadi lumrah kepada orang melayu beragama islam di tanah air kita,
apabila berlaku kematian dalam sesebuah keluarga, maka ahli keluarga si mati
itu akan menyediakan makanan dan minuman.
Pada kebiasaannya, keluarga si mati akan memasak dan menyediakan nasi bungkus
mengikut bilangan orang yang hadir bersembahyang jenazah atau mengikut jumlah
orang yang terlibat memberi pertolongan mentajhizkan mayat, termasuk penggali kubur
dan sebagainya. Sebaik sahaja selesai sembahyang jenazah, nasi bungkus akan diedar
dan dibahagi-bahag! ikan kepada setiap orang yang turun dari rumah. Kemudian,
pada malam pertama hingga malam ketujuh diadakan majlis tahlil kepada ruh si mati,
dan sesudah majlis tahlil, keluarga si mati akan menghidangkan makanan dan
minuman kepada jiran dan para jamaah yang hadir, sama ada jamuan ringan atau jamuan
berat mengikut qadar kemampuan masing-masing. Manakalah pada malam ke-3, ke-7,
ke-20, ke-40 dan ke-100 pula, pada kebiasaannya akan dihidangkan jamuan nasi dengan
aneka masakan yang enak-enak. Kemudian, setiap malam Jumaat selepas hari ke-7
hingga hari ke-40 atau kadang-kadang sehingga hari ke-100, diadakan lagi majlis-majlis
tahlil, dengan setiap lepas tahlil akan dihidangkan pelbagai hidangan dan masakan
oleh ahli si mati. Pendek kata, menjamu makanan dan minuman selepas kematian
telah menjadi tugas yang terpaksa dilakukan oleh ahli si mati, sama ada mereka terdiri
dari orang kaya atau kurang berada. Kalau tidak dibuat, nescaya akan dicela oleh jiran
tetangganya, kaum kerabatnya dan sahabat handainya. Bukan setakat dicemuh, malahan
keluarga si mati yang tidak menurut resam turun temurun itu akan dipandang serong
oleh masyarakat sekitar. Bermacam-macam tuduhan dan cemuhan dilemparkan kepada
ahli si mati yang tidak mengikut adat tradisi itu. Umpamanya dikatakan kedekut, bakhil,
tidak mengenang jasa si mati atau juga dikatakan seperti mengambus batang pisang dan
sebagainya. Itulah antara ungkapan dan ujaran yang menggambarkan kejinya sesiapa yang
meninggalkan tradisi tersebut, sebahagian besar dari kalangan umat islam menganggap dari
ajaran islam yang penting yang tidak boleh diabaikan, kerana ianya turut dilakukan oleh
orang-orang yang berpengatahuan agama. Sama ada dari lepasan madrasah-madrasah
pondok atau lepasan dari sekolah-sekolah arab/agama. Mana-mana individu yang mengkritik
adat resam itu akan dicap dan dilablekan sebagai kaum muda yang hendak merusakkan
ajaran Islam yang suci. Walaubagaimanapun ada jugak segolongan kecil umat islam di
negara kita yang berpendapat bahawa membuat dan menjamu makanan selepas kematian
adalah amalan bid'ah yang perlu ditinggalkan, kerana ia tidak pernah dibuat atau dilakukan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya.


KEMBALI KEPADA ALLAH DAN RASULNYA
Penyusun merasa terpanggil untuk mengambil bahagian dalam perbincangan masalah
perselisihan yang tidak ada kesudahan ini, dengan harapan semoga masyarakat kita,
khususnya alim ulamak dan bijak pandai islam, dapat menilai siapakah yang sebenarnya
berada di pihak yang hak dan siapakah yang berada dipihak yang kabur dalam masalah yang
dinyatakan. Ulamak silam telah membentangkan kepada kita mengenai hukum sebenar
membuat dan menjamu makanan kepada orang ramai selepas berlaku kematian. Antaranya
ialah dengan cara membawa hadis-hadis yang menjelaskan secara khusus mengenai perkara
ini:
1) Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, al-Tarmizi dan Ibnu Majah dari Abdulllah bin Ja'far, beliau berkata apabila tiba berita kematian Ja'far (bin Abi Talib) nabi bersabda:
Maksudnya:
"Hendaklah kamu membuat makanan kepada ahli Ja'afar (isteri-isteri dan anak-anaknya).
Sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang mengharukan mereka."
Dalam Hadis diatas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan jiran tetangga yang
tinggal berhampiran dengan keluarga si mati agar membuat makanan kepada mereka yang
ditimpakan musibah dan dukacita kematian. Ja'afar bin Abi Talib telah mati syahid dalam
peperangan mu'tah pada tahun kelapan Hijrah. Sebaik sahaja berita kematian sampai, Nabi
menyuruh jiran tetangganya melakukan perkara itu kepada ahlinya bagi meringankan beban
dukacita ahli keluarga si mati dengan memberi makan kepada mereka.
2) Hadis Jarir bin Abdullah Radiallahu anhu katanya:
Maksudnya:
"Kami mengira berhimpun orang ramai kepada ahli si mati dan membuat makanan selepas pengkebumiannya adalah sebahagian dari ratapan kematian".
(Diriwayatkan oelh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah dengan isnad yang sahih).
Hadis diatas menunjukkan kepada kita bahawa orang ramai yang berhimpun dirumah ahli
si mati dan memakan makanan yang dimasak dan disediakan oleh ahli si mati adalah
sebahagian dari perbuatan ratapan kematian. Dan ratapan selepas kematian adalah
perbuatan jahiliyyah yang hukumnya adalah haram sebagaimana dimaklumi. Ahli si mati
tidak patut membuat makanan dan memberi makan atau menjamu orang lain kerana
perbuatan itu tidak disyara'kan. Dibawah ini diperturunkan pesanan beberapa ulama'
besar lagi mujtahid:
1) Imam al-Syafie menegaskan dalam kitabnya al-Umm:
a)Maksudnya:
"Aku suka jiran si mati atau orang yang mempunyai pertalian keluarga dengannya
(keluarga jauh) memberi makan kepada ahli mayat (si mati), yang mengenyangkan
mereka pada hari dan malamnya, kerana itu adalah sunnah dan itu juga ingatan (zikir)
yang mulia, dan ianya adalah perbuatan golongan yang baik-baik sebelum dan selepas
kita. Ini kerana apabila tiba berita kematian Ja'afar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda:
Buatlah kamu makan kepada keluarga Ja'afar kerana telah datang perkara yang mengharukan kepada mereka."
b)Maksudnya:
"Aku benci diadakan ma'tam iaitu perhimpunan, walaupun tidak ada tangisan kepada
mereka, kerana sesungguhnya perbuatan itu memperbaharuan dukacita dan
membebankan tanggungan"
(Muhammad Idris al-Syafie, al-Umm, juzuk 1 halaman 278-279)

2) Kata Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu':
Telah berkata Imam al-Syafie dalam al-Mukhtasar:
"Aku suka kepada kaum kerabat si mati dan kepada jirannya yang membuat makanan
kepada ahli si mati, yang mengenyangkan mereka pada hari dan malamnya.
Sesungguhnya ia adalah sunnah yang dilakukan oleh golongan yang baik-baik. Kata
ashab kita (ulama fiqh syafie):
Membuat pelawaan sungguh-sungguh supaya ahli si mati itu makan, walaupun mayat
berada dinegeri lain, juga disunatkan kepada jiran keluarga si mati membuat makanan
untuk mereka."
(Imam Nawawi, al-Majmuk Syarah Muhazzab, Juzuk 5, halaman 286)
3) Sahib al-Syamail dan orang lain berpendapat:
"Ahli si mati membuat makanan dan menghimpunkan orang ramai supaya makna,
maka tidak ada sumber sedikit pun yrang diriwayatkan, bahkan perbuatan itu bid'ah
yang tidak disukai. Beliau membuat dalil dengan hadis Jarir bin Abdullah radiallahu
anhu yang berkata"
4) Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:
"Manakalah ahli si mati membuat makan dan memanggil orang ramai supaya memakannya, adalah perbuatan itu tidak disyara'kan bahkan ianya bid'ah, berdasar kepada hadis Jarir bin Abdullah yang berkata:
"Kami mengira membuat makan untuk dijamu kepada orang ramai adalah sebahagian dari ratapan jahiliyyah"
(Majmu' Fatawa Syeikh al-Islam Ibnu Tamiyyah, juzuk 24 Halaman 316)
5) Di dalam kitab Fiqh al-Sunnah ada disebut:
"Disunatkan membuat makanan kepada ahli si mati, kerana ianya dari perkara
kebajikan dan taqarrub kepada Allah dari jiran tetangga dan dari kaum kerabat
(yang jauh).
Imam al-Syafie berkata:
"Aku suka kaum kerabat si mati membuat dan memberi makan kepada ahli si mati,
yang boleh mengenyangkan mereka pada hari dan malamnya, kerana ia adalah s
unnah dan daripada perubatan golongan yang baik-baik".
Ulamak mengatakan sunnah mempelawa sungguh-sungguh supaya ahli si mati memakan
makanan yang diberikan itu supaya mereka tidak menjadi lemah lantaran tidak menjamah
makanan yang disebabkan terlampau terkejut dengan peristiwa kematian atau dengan
perasaan segan. Imam-imam mazhab telah bersepakat bahawa hukumnya adalah makruh
bagi ahli si mati membuat makanan untuk dijamu kepada orang ramai yang berkumpul
kepada ahli si mati, kerana perbuatan itu menambahkan lagi musibah keatas mereka dan
memperbanyak lagi kesibukan di atas kesibukan yang telah sedia ada, dan perbuatan itu
tak ubah seperti kelakuan golongan jahiliyyah. Hujah ini berdasarkan kepada hadis
Jarir bin Abdullah yang berkata:
"Kami mengira perhimpunan orang ramai kepada ahli si mati dan membuat makanan selepas pengkebumiannnya adalah dari ratapan kematian"
Setengah ulamak mengatakan hukumnya adalah haram bagi ahli si mati membuat makanan untuk dijamu kepada orang ramai".
(Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, 1, Halaman 427-428)

6) Di dalam kitab Hukmu al-Qira'ah lil Amwat ada disebut:
"Antara bid'ah yang diharamkan ialah ahli si mati memberi makan kepada orang yang
memberi takziah atau memberi makan kepada faqir miskin selepas mengiring jenazah,
dan pada hari khasmis, pada hari ke-3, pada hari ke-40 dan tahunan (haul).
Yang sunnahnya ialah sahabat handai dan jiran tetangga memberi makan kepada ahli
si mati kerana hadis nabi:
"Hendaklah kamu membuat makanan kepada ahli Ja'afar kerana sesungguhnya telah datang
perkara yang mengharukan mereka"
(Diriwayatkan oleh al-Tarmizi dan selainnya dengan sanad yang sahih)
Maka Alangkah jauhnya Perbezaan antara al-sunnah dengan bid'ah.
(Muhammad Ahmad Abdul al-Salam, Hukmu al-Qur'an lil Amwat, halaman 25)
7) Didalam Kitab "Ahkam al-Janaiz wa bid'aha" ada disebut, antara amalan bid'ah ialah:
a) Ahli si mati menerima dif tetamu dengan memberi makan kepada mereka.
b) Menerima panggilan jamuan makanan daripada ahli si mati.
(Muhammad Nasir al-Albani, Ahkam al-Janaiz wa Bid'ahah, halaman 256)


SUNNAH MEMBUAT MAKAN UNTUK AHLI SI MATI = PENDAPAT 4 MAZHAB

Selepas kita mengikuti perbincangan dari ulamak dan ulamak mujtahid mengenai membuat
dan menjamu makanan selepas kematian, atau dengan lain perkataan membuat kenduri
jamuan makan selepas kematina, maka dapat difahamkan dari ulasan dan penerangan itu
bahawa amatlah berbeza sekali apa yang diamalkan oleh kebanyakan masyarakat islam kita
pada hari ini, keran amalan mereka membuat kenduri jamuan makan selepas kematian
adalah bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunah
sahabat-sahabat dan bertentangan dengan fatwa-fatwa ulamak. Oleh kerana perkara ini
sangat tebal diamalkan dalam masyarakat islam melayu kita, maka penyusun merasa
mustahak membentangkan pula kepada pembaca pendapat fuqaha' dari
4 Imam Mazhab sebagai berikut:
1) Mazhab Maliki:
Disunatkan kepada jiran dan seumpamanya menyediakan makanan kepada keluarga si mati
kerana kesibukan mereka menghadapi kematian.
2) Mazhab Hanbali:
Disunatkan membuat makanan untuk ahli si mati dan dihantar makanan itu kepada mereka
bagi memberi pertolongan dan melembutkan hati mereka. Boleh jadi mereka sibuk dengan
ujian yang diterima, juga sibuk denga kunjungan orang ramai yang datang menemui mereka,
menyebabkan mereka tidak dapat menyediakan amakan untuk diri mereka sendiri.
Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Ja'afar, beliau berkata:
"Apabila tiba berita kematian Ja'afar (bin Abi Talib), Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam bersabada:
"Hendaklah kamu membuat makanan kepada ahli Ja'afar sesungguhnya telah datang
kepada mereka perkara yang mengharukan mereka".
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar, beliau berkata:
"Sentiasa sunnah nabi itu menjadi ikutan kami (sahabat nabi) sehingga ditinggalkan
oleh manusia yang meninggalkannnya (yakni sehingga sunnah itu ditinggalkan
dan tidak diamalkan oleh kebanyakan orang)".
3) Mazhab Hanafi:
Disunatkan kepda jiran keluarga si mati dan kaum kerabatnya yang jauh menyediakan
makanan untuk ahli si mati, yang mengenyangkan mereka pada hari dan malamnya, kerana
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam :
"Hendaklah kamu membuat makanan kepada ahli Ja'afar, kerana sesungguhnya telah
datang kepada mereka perkara yang mengharukan mereka".
Oleh kerana memberi makan itu suatu perkara kebaikan dan ma'ruf, maka dipelawa
sungguh-sungguh kepada mereka supaya makan, kerana kesedihan telah menghalang
mereka daripada memakan makanan dan menyebabkan mereka menjadi lemah.
4) Mazhab Syafie:
Sebagaimana disebut dalam Kitab al-Muhazzab oleh Imam al-Syirazi (Abu Ishak Ibrahim
Al-Syirazi, wafat pada 476 Hijrah bersamaan 1083 biladiyah, beliau termasuk antara ulamak
yang agung dan mujtahid dalam mazhab syafie)
(Isteri/suami dan anak-anaknya) kerana diriwayatkan apabila Ja'afar bin Abu Talib terbunuh,
Nabi bersabda:
"Hendaklah Kamu membuat makanan kepada Ahli Ja'afar sesunggunya telah
datang kepada merka perkara yang mengharukan mereka"
Imam Nawawi menyebut dalam kitab al-Majmuk, syarah kepada Kitab al-Muhazzab, katanya:
"Imam Syafie berkata di dalam kitab al-Mukhtasar
"Aku suka kepada kaum kerabat si mati dan jirannya membuat makanan untuk ahli
si mati, yang mengenyangkan mereka pada hari dan malamnya, kerana
sesungguhnya perbuatan itu ialah sunnah dan diamalkan oleh golongan yang
baik-baik."
Telah berkata ashab kita (ulamak fiqh syafie):
"Dipelawakan sungguh-sungguh kepada mereka (ahli si mati) supaya mereka makan,
dan walaupun mayat itu berada di negeri lain sekalipun, adalah disunatkan juga
kepada jiran tetangga keluarga si mati membuat makanan untuk mereka."
Setelah kita mengikuti pendapat ulamak di dalam 4 mazhab mengenai membuat dan
menyediakan makanan atau jamuan selepas kematian, maka kita dapati semua mazhab
telah bersepakat kata bahawa hukumnya adalah sunat bagi jiran tetangga dan kaum kerabat
yang jauh membuat makanan kepada mereka. Bukan mereka membuat makanan dan
menjamu jiran dan orang ramai apabila berlaku sesuatu kematian seperti yang diamalkan
oleh kebanyakan masyarakat kita pada hari ini.

MAKRUH AHLI SI MATI MEMBUAT MAKANAN UNTUK DIJAMU KEPADA ORANG RAMAI - PENDAPAT 4 MAZHAB
Sebagaimana telah dikatakan, adat resam ini telah menjadi amalan sebahagian besar
masyarakat islam dinegara kita, malah ada sesetengah bijak pandai islam sendiri
mempertahankan tradisi ini, tanpa berpegang kepada dalil-dalil dan hujah-hujah yang kukuh.
Bagi memahami permasalahan ini, ada baiknya dibentangkan dahulu nas atau teks asal dalam
bahasa arab oleh ulamak dari 4 mazhab, kemudian diiringi dengan maksudnya dalam
bahasa melayu.
1)Pendapat mazhab Maliki:
Maksudnya:
"Perhimpunan orang ramai pada makanan dirumah si mati adalah bid'ah yang
makruh(dibenci), tidak ada sandaran riwayat yang boleh dipegang sedikit pun,
dan ia bukan tempatnya yang sepatut dan ianya dicela."
(Syarah al-Saghir Wahasyiah al-Sahawi, Juzuk 1 halaman 199)
2)Mazhab Hanbali:
Maksudnya:
"Jika ahli si mati membuat makanan untuk dijamu kepada orang ramai, maka
hukumnya makruh, keranan perbuatan itu menambahkan lagi ke atas musibah mereka
dan memperbanyakkan lagi kesibukan ke atasnya kesibukan mereka yang sedia ada
dan kelakuan itu seperti perbuatan golongan jahiliyyah.
(al-Mughni oleh Ibnu Qudamah al-Hanbali, Juzuk 2 halaman 550)
Tetapi dalam mazhab Hanbali ini ada pengecualiannya, iaitu jika terpaksa ahli si mati
membuat makanan kepada orang yang datang dari perkampungan atau dari tempat-tempat
yang ! jauh untuk menziarahi mayat, dan mereka terpaksa bermalam dirumah mereka (ahli si mati),
maka tak dapat tidak ahli si mati terpaksa menerima mereka sebagai tetamu.
Maka pada ketika itu hukumnya boleh memberi mereka makan.
3)Mazhab Hanafi:
Maksudnya: "Hukumnya adalah makruh ahli si mati menerima tetamu dengan memberi
makan kepada mereka, kerana yang demikian itu hanya disyara'kan pada waktu gembira
bukan pada waktu tak baik (waktu sedih selepas kematian), dan ianya suatu bid'ah yang keji.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah dengan isnad yang sahih dari Jarir
bin Abdullah, katanya:
"Kami mengira perhimpunan kepada keluarga si mati dan mereka membuat makanan
(untuk dijamu kepada orang yang berhimpun itu) adalah dari ratapan kematian"
(Fathu al-Qadir Syarah al-Hidayah Fiqh al-Hanafiah, juzuk 1 Halaman 473)
4)Mazhab Syafie:
Maksudnya: "Jika ahli si mati membuat makanan untuk orang ramai dan menghimpun mereka
kepada makanan itu, maka ianya tidak ada sandaran riwayat yang boleh dipegang sedikitpun,
dan perbuatan itu bid'ah yang tidak disunatkan.
Berdalil dengan hadis Jarir bin Abdullah radiallahu anhu
"Kami mengira perhimpunan kepada ahli si mati dan membuat makanan selepas
pengkebumiannya adalah dari ratapan kematian:"
(al-Majmuk Syarah al-Muhazzab, juzuk 5 halaman 286)

KESIMPULAN
Adat kebiasaan menjemput, menghimpun orang ramai dan memberi makan kepada mereka
oleh ahli si mati sebelum atau selepas pengkebumian mayat telah menjadi agenda utama
kepada sebahagian masyarakat kita selepas berlaku kematian. Adat seperti ! ini perlu
dihapuskan dengan segera supaya tidak bertapak lagi, kerana ia bertentangan dengan sunnah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah sahabatnya alaihimussolati wasalam.
Setengah rakan-rakan kita yang tidak peka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup
mendakwa bahawa masalah ini adalah termasuk perkara yang remeh dan tidak
penting. Persoalannya ialah: Apakah perbelanjaan yang melibatkan beratus, malahan beribu
ringgit kepada tempat yang bid'ah dan makruh itu termasuk perkara yang remeh temeh?
Semua ajaran Islam adalah penting dan memberikan mizan di akhirat nanti. Oleh itu
hendaklah kita masuk ke dalam ajaran islam semuanya!!! Tanpa menerima separuh dan
menolak separuh yang lain. Ulamak silam telah bersepakat kata, termasuk ahli fuqahak
dari 4 mazhab bahawa:
a) Makruh dan bid'ah apabila ahli si mati memasak dan menjamu makanan kepada
orang ramai yang berhimpun di rumah mereka.
b) Sunnah dan digalakkan kepada jiran tetangga dan kepada kaum kerabat si mati
memasak dan memberi makan kepada ahli si mati bukan mereka (ahli si mati) yang
menjamu makanan kepada jiran dan orang ramai.
c) Perhimpunan kenduri memberi makan kepada malam pertam selepas kematian,
7 hari, 20 hari, 40 hari dan seumpamanya. Semuanya itu hukumnya makruh dan dicela
oleh syara'. Amalan dan perbuatan itu dinamakan "Kaffarah dan wahsyah".

Setakat pembacaan penyusun dalam tajuk ini, tidak ditemui seorang ulamak pun yang
mengatakan hukumnya sunat bagi ahli si mati memberi makan kepada orang ramai selepas
berlaku kematian sebagaimana yang telah teradat dalam masyarakat kita, bahkan semuanya
mengatakan bid'ah dan makruh. Termasuk ulamak besar dari mazhab Syafie sepeti
Imam Nawawi, Imam Syirazi, Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani,
Syeikh Muhammad bin Abdullah al-Banjari dan lain-lain lagi. Kita merasa aneh dan hairan
apabila dituduh dan dicapkan kaum muda ke atas orang yang menyebarkan pendapat-pendapat
kibarul ulamak (ulamak agung) silam, termasuk ulamak mujtahidin dari 4 mazhab yang mengatakan
bid'ah dan makruh apabila ahli si mati berhimpun dan memberi makan kepada orang ramai dan
juga mengatakan bid'ah dan makruh bagi mereka yang menyahut seruan dan panggilannya.
Soalannya: Siapakah sebenarnya yang didakwa sebagai kaum muda?
Adakah mereka yang mempertahankan pendapat-pendapat dari ulamak tersebut? Atau
adakah kaum muda yang sebenarnya ialah mereka yang mempertahankan adat istiadat itu
dan membelakangkan pendapat ulamak2 berkenaan tanpa berpegang kepada dalil-dalil yang
benar dan kukuh.

Imam Ishak Ibrahim al-Syirazi umpamanya (wafat pada tahun 477 H bersamaan 1083 M),
demikian juga Kibarul Ulamak yang lain termasuk Syeikh Daud Abdullah al-Fatani dan
Syeikh Muhammad bin Abdullah al-Banjari, semuanya hidup pada zaman lampau.
Oleh itu tidak masuk akal kalau mereka dilabelkan sebagai kaum muda atas alasan bahawa
sesetengah hukum yang dikeluarkan oleh mereka itu berlawanan dengan kehendak dan
adat masyarakat Islam. Ada juga di antara pensyarah-pensyarah agama dan pendakwah-pendakwah
yang membela adat istiadat seperti itu dan mendakwa hukumnya adalah sunat bagi keluarga si mati
membuat kenduri kepada ruh si mati dengan memberi makan kepada orang ramai selepas
majlis tahlil diadakan. Mereka bukan sahaja menggalakkan masysarakat islam supaya
meneruskan amalan tersebut, malahan jugak menuduh mana-mana pihak yang mendedahkan
hukum sebenar masalah itu sebagai orang yang berjalan tanpa haluan dan arah atau sebagai
orang yang tidak mempunyai ilmu yang cukup.
Ada pula diantara mereka mengatakan bahawa masalah ini sudah selesai, kerana ia telah
dijawab oleh tok-tok guru itu dan pak lebaik ini, dan bermacam-macam lagi kata-kata yang
memberi sokongan ke arah mengekalkan tradiisi dan adat berkenaan.
Jawapannya, kami bukannya mengeluarkan fatwa dan menciptakan hukum baru, tetapi kami
hanya memaparkan dan mendedahkan ketetapan hukum yang telah diputuskan oleh kibarul
ulamak dan ulamak mujtahidin mengenai bid'ah dan makruh apabila ahli mayat berhimpun dan
memberi makan kepada orang ramai selepas kematian.
Pada hemah kami, kalau dibandingkan alim antara kami dengan
Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani pun jaraknya beribu batu. Sebab itulah kami berpegang
teguh dengan ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh mereka itu, kerana dalil-dalil dan
hujah-hujah yang dibentangkan oleh mereka amat teguh dan tidak dapat dipertikaikan.
Apakah mereka yang masih berpegang dengan adat istiadat mempunyai dalil-dalil yang tidak
dijumpai oleh ulamak mujtahidin itu? Adakah hujah yang dipegang oleh mereka lebih kuat
daripada hujah yang dipegang oleh ulamak mujtahidin?
Sanggupkah kita membatalkan hukum bid'ah dan makruh yang ditetapkan oleh mereka untuk
diganti dengan hukum sunat, sedangkan kita tidak mempunyai dalil-dalil yang kukuh
Keputusan oleh ulamak mujtahidin bukan boleh dijawab dengan sewenang-wenang seperti
jawapan yang kita kemukakan kepada rakan sebaya kita. Kita tidak boleh menolak keputusan
mereka itu dengan sebarang alasan sahaja, kerana selain dari dalil-dalil naqli yang telah
disebut itu, ulamak mujtahidin banyak mengemukan kepada kita dalil-dalil aqli yang sangat
munasabah dan logik .
Antaranya:
1) Menghimpunkan orang ramai dan memberi makan kepada mereka oleh ahli si mati
adalah tidak pada tempatnya yang layak dan munasabah dan ianya dicela oleh syarak.
2) Ahli si mati membuat makanan untuk dberi makan kepada orang ramai menambahkan
lagi musibah mereka dan memperbanyakkan lagi kesibukan mereka di atas kesibukan
yang telah sedia ada, dan perbuatan itu seperti kelakuan golongan jahiliyyah.
3) Hukumnya makruh dan bid'ah yang buruk apabila ahli si mati menerima tetamu
dengan memeri makan kepada mereka, kerana penerimaan tetamu dengan membeir
makan hanya disyara'kan semasa dalam kegembiraan, bukan semasa bermuram dan
bersedih, kecuali jika tetamu itu datang dari tempat yang jauh dan terpaksa bermalam
di rumah keluarga si mati untuk menziarahi mayat. Ketika itu sahaja dibolehkan
memberi makan.


CADANGANNYA:
1) Apabila berlaku sesuatu kematian di dalam keluarga umat islam disarankan supaya
mengelak daripada terikut-ikut dengan adat kebiasaan memasak dan memberi makan
kepada orang ramai, sama ada sebelum atau selepas pengkembumian mayat.
2) Hendaklah menjauhkan diri dari melakukan amalan yang dinamakan kaffarat dan wahsyah
iaitu berhimpun untuk memberi makan kepada orang ramai pada malam pertama selepas
pengkebumian mayat, 7 hari, 20 hari, 40 hari dan seumpamanya.
3) Hentikan helah atau muslihat, takwil dan qias yang tidak sihat dengan pelbagai cara
bagi mengekalkan unsur-unsur bid'ah selepas kematian.
4) Diharap mendapat kerjasama umat islam dari semua piha, terutama dari bijak pandai
Islam bagi menghapuskan unsur-unsur bid'ah tersebut.
5) Dicadangkan segala derma takziah yang diterima oleh keluarga si mati diinfak atau
dibelanjakan pada sedekah-sedekah jariah untuk ruh si mati, seperti membina masjid,
membangungkan sekolah-sekoklah pendidikan islam, pusat-pusat tahfiz al-qur'an dan
sebagainya. Derma takziah itu jugak boleh disumbangkan kepada segala jenis "fi sabilillah".
6) Dicadangkan kepada masyarakat islam disemua peringkat agar dapat menukarkan bid'ah
itu dengan al-sunnah dari Nabi dan sahabat, iaitu jiran, kaum kerabat yang jauh dan sahabat
handai kepada ahli si mati yang memberi makan kepada keluarga si mati.

2 Comments:

 1. adinda said...
  Sesungguhnya perkara ini memang menjadi darah daging orang Melayu dan sampai bila perkara bidaah ini menghantui orang Melayu amnya dan islam khususnya. Orang kita suka mengikut-ikut dan tidak tahu kebenarannya....
  sandhi said...
  Ternyata Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan bahwa selamatan kenduri kematian setelah hari wafat, hari ketiga, ketujuh dll adalah : MAKRUH, RATAPAN TERLARANG, BID’AH TERCELA (BID’AH MADZMUMAH), OCEHAN ORANG-ORANG BODOH.
  Berikut apa yang tertulis pada keputusan itu :

  MUKTAMAR I NAHDLATUL ULAMA (NU)
  KEPUTUSAN MASALAH DINIYYAH NO: 18 / 13 RABI’UTS TSAANI 1345 H / 21 OKTOBER 1926
  TENTANG
  KELUARGA MAYIT MENYEDIAKAN MAKAN KEPADA PENTAKZIAH


  TANYA :
  Bagaimana hukumnya keluarga mayat menyediakan makanan untuk hidangan kepada mereka yang datang berta’ziah pada hari wafatnya atau hari-hari berikutnya, dengan maksud bersedekah untuk mayat tersebut? Apakah keluarga memperoleh pahala sedekah tersebut?

  JAWAB :
  Menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh itu hukumnya MAKRUH, apabila harus dengan cara berkumpul bersama-sama dan pada hari-hari tertentu, sedang hukum makruh tersebut tidak menghilangkan pahala itu.


  KETERANGAN :
  Dalam kitab I’anatut Thalibin Kitabul Janaiz:
  “MAKRUH hukumnya bagi keluarga mayit ikut duduk bersama orang-orang yang sengaja dihimpun untuk berta’ziyah dan membuatkan makanan bagi mereka, sesuai dengan hadits riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah al Bajali yang berkata: ”kami menganggap berkumpul di (rumah keluarga) mayit dengan menyuguhi makanan pada mereka, setelah si mayit dikubur, itu sebagai bagian dari RATAPAN ( YANG DILARANG ).”

  Dalam kitab Al Fatawa Al Kubra disebutkan :
  “Beliau ditanya semoga Allah mengembalikan barokah-Nya kepada kita. Bagaimanakah tentang hewan yang disembelih dan dimasak kemudian dibawa di belakang mayit menuju kuburan untuk disedekahkan ke para penggali kubur saja, dan tentang yang dilakukan pada hari ketiga kematian dalam bentuk penyediaan makanan untuk para fakir dan yang lain, dan demikian halnya yang dilakukan pada hari ketujuh, serta yang dilakukan pada genap sebulan dengan pemberian roti yang diedarkan ke rumah-rumah wanita yang menghadiri proses ta’ziyah jenazah.
  Mereka melakukan semua itu tujuannya hanya sekedar melaksanakan kebiasaan penduduk setempat sehingga bagi yang tidak mau melakukannya akan dibenci oleh mereka dan ia akan merasa diacuhkan. Kalau mereka melaksanakan adat tersebut dan bersedekah tidak bertujuan (pahala) akhirat, maka bagaimana hukumnya, boleh atau tidak? Apakah harta yang telah ditasarufkan, atas keingnan ahli waris itu masih ikut dibagi/dihitung dalam pembagian tirkah/harta warisan, walau sebagian ahli waris yang lain tidak senang pentasarufan sebagaian tirkah bertujuan sebagai sedekah bagi si mayit selama satu bulan berjalan dari kematiannya. Sebab, tradisi demikian, menurut anggapan masyarakat harus dilaksanakan seperti “wajib”, bagaimana hukumnya.”
  Beliau menjawab bahwa semua yang dilakukan sebagaimana yang ditanyakan di atas termasuk BID’AH YANG TERCELA tetapi tidak sampai haram (alias makruh), kecuali (bisa haram) jika prosesi penghormatan pada mayit di rumah ahli warisnya itu bertujuan untuk “meratapi” atau memuji secara berlebihan (rastsa’).
  Dalam melakukan prosesi tersebut, ia harus bertujuan untuk menangkal “OCEHAN” ORANG-ORANG BODOH (yaitu orang-orang yang punya adat kebiasaan menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh, dst-penj.), agar mereka tidak menodai kehormatan dirinya, gara-gara ia tidak mau melakukan prosesi penghormatan di atas. Dengan sikap demikian, diharapkan ia mendapatkan pahala setara dengan realisasi perintah Nabi  terhadap seseorang yang batal (karena hadast) shalatnya untuk menutup hidungnya dengan tangan (seakan-akan hidungnya keluar darah). Ini demi untuk menjaga kehormatan dirinya, jika ia berbuat di luar kebiasaan masyarakat.
  Tirkah tidak boleh diambil / dikurangi seperti kasus di atas. Sebab tirkah yang belum dibagikan mutlak harus disterilkan jika terdapat ahli waris yang majrur ilahi. Walaupun ahli warisnya sudah pandai-pandai, tetapi sebagian dari mereka tidak rela (jika tirkah itu digunakan sebelum dibagi kepada ahli waris).

  SELESAI, KEPUTUSAN MASALAH DINIYYAH NO: 18 / 13 RABI’UTS TSAANI 1345 H / 21 OKTOBER 1926

   REFERENSI : Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M), halaman 15-17), Pengantar: Rais ‘Am PBNU, DR.KH.MA Sahal Mahfudh, Penerbit Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Khalista, cet.III, Pebruari 2007.

   CATATAN : Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa bacaan atau amalan yang pahalanya dikirimkan/dihadiahkan kepada mayit adalah tidak dapat sampai kepada si mayit. Lihat: Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim 1 : 90 dan Takmilatul Majmu’ Syarah Muhadzab 10:426, Fatawa al-Kubro (al-Haitsami) 2:9, Hamisy al-Umm (Imam Muzani) 7:269, al-Jamal (Imam al-Khozin) 4:236, Tafsir Jalalain 2:19 Tafsir Ibnu Katsir ttg QS. An-Najm : 39, dll.

Post a Comment
 

Original Blogger Template | Modified by Blogger Whore | Distributed by eBlog Templates