Warkah Cinta

Di bawah ini ada surat cinta buat kita semua. Semoga kita bisa lebih menghargai cintaNya ..

" Hamba-Ku menyombongkan diri terhadap-Ku
padahal Akulah yang melindungi mereka di tempat tidur mereka
Antara-Ku dan jin serta manusia terjadi berita besar :

bahwa Aku yang telah menciptakan mereka
namun yang disembah adalah selainKu

Aku yang memberi rezeki, namun selain-Ku yang disyukuri
Kebaikan-Ku senantiasa turun kepada hamba-Ku,
tapi kejahatan mereka yang naik kepada-KuAku mencintai mereka dengan memberi ni'mat2 Ku
sedangkan Aku tiada membutuhkan mereka
mereka memancing kemurkaan-Ku dengan berbagai kemaksiatan
padahal mereka adalah yang paling butuh kepada-Ku

Siapa-siapa yang datang kepada-Ku,
akan Kujemput ia dari kejauhan

Siapa-siapa yang berpaling dari-Ku,
maka Aku akan memanggilnya dari kejauhan

Siapa-siapa yang meninggalkan sesuatu demi Aku,
Aku berikan padanya, lebih dari cukup

Siapa-siapa yang menginginkan keridhaan-Ku,
Aku pun akan menginginkan apa-apa yang dingininya

Siapa-siapa yang bertindak dengan mengandalkan kekuatan-Ku,
maka akan Kulunakkan besi baginya

Orang yang mengerjakan maksiat,
tidak akan Kubuat mereka berputus asa dari rahmat-Ku

Jika mereka bertaubat kepada-Ku,
maka Aku akan menjadi kekasih mereka,
sebab Aku mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri

Jika mereka tidak bertaubat kepadaku,
maka Aku akan menjadi tabib bagi mereka,
Aku berikan cobaan untuk membersihkan mereka dari berbagai aib

Dan siapa-siapa yang lebih mementingkanKu dari selain-Ku,
maka Aku akan lebih mementingkannya dari orang lain

Satu kebaikan di sisi-Ku adalah senilai sepuluh kali lipat yang sepertinya,
hingga tujuh ratus kali lipat,
hingga kelipatan yang sangat banyak
Sedangkan kejahatan di sisi-Ku,
adalah bernilai satu
Maka jika ia telah menyesal dan memohon ampun,
Aku pun mengampuninya
Aku mensyukuri amal kebaikan yang sedikit,
dan mengampuni banyak kesalahan-kesalahan

Kasih sayang-Ku mendahului murka-Ku
Sifat penyantun-Ku mendahului keputusan-Ku menjatuhkan sangsi
Pemberian maaf-Ku lebih mendahului siksa-KU
Aku lebih pengasih kepada hamba-hamba-Ku,
daripada kasih sayang ibu kepada anaknya... "
(hadist qudsi dari buku "Menggapai Manisnya Iman-Butir ma'rifatuLlah Ibnul Qayyim Al-jauziyah"
oleh Syaikh Shaleh Syadi - tidak disebutkan > perawinya )

Wassalam

1 Comment:

  1. diari said...
    semoga warga umpian mendapat rahmatnya.amin.

Post a Comment
 

Original Blogger Template | Modified by Blogger Whore | Distributed by eBlog Templates